Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2020, štvrtok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2016

Mgr. Alena Biláková - do roku 2016

Vydavateľ:

C = CZ

CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009

O = První certifikační autorita, a.s.

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services

Sériové číslo:

00 a8 22 22

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

C = SK

CN = Alena Biláková OPRÁVNENIE 1 JKM

O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

O = Okresný úrad Košice

G = Alena

S = Biláková

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 8d 17 31 c5 46 03 c0 b5 f1 02 d7 64 24 f2 a8 f3 de 11 11 8b ef 58 5c 4b e4 dc 7f 2f 5c 13 ae c7 27 07 ca 9a cb ef c0 61 91 74 3f 3a 90 b6 bf c0 e8 40 e3 e8 89 7c e4 f7 ed ab 67 d3 29 d6 8c fc ee 32 11 3c 7c bf 2e 9e 2c c3 be 80 be 32 b6 77 5f 3f 60 43 39 b5 fd 35 94 cd f7 e3 73 37 58 39 03 8a ac 09 98 33 10 ef 6c 48 f0 56 ee 29 92 ed fe 7e 60 56 fb 60 c9 88 7c b5 28 be 0d 7a 29 aa 9c 63 79 55 a4 00 74 d4 9f 77 87 f9 ab 34 98 61 9c 60 d3 75 8e 98 89 c8 a8 80 46 fb eb 9d e2 74 6c 14 5d 15 3c 11 8c ba e1 63 99 cd 11 75 85 bf 0a 3e fc 18 8e 3b df 64 69 3b dc 90 79 7b 58 70 9f 28 02 89 ae 14 a3 84 db 5c c9 77 7f 94 3c 07 8d 57 56 99 85 cf b7 31 64 81 5e 78 66 70 6e 57 2e bf 22 a5 74 ec 1d a1 8c e5 b7 cd a3 9e 73 57 0c 09 42 90 54 28 47 97 f5 cb c5 c4 8f 7f 90 e5 02 03 01 00 01

Odtlačok:

2B D5 BF 8F 6C 1B 3C BE CC 4C A8 DC E3 C5 C4 18 00 0C 97 37

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

07. apríla 2015; 07:01:31 UTC

Dátum platnosti do:

06. apríla 2016; 07:01:31 UTC

Poznámka:  

Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-          potvrdenia o ukončení podnikania,

-          potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-          potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia

živnosti,

-          potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona

obmedzené alebo zakázané,

-          úradné záznamy, ktoré sa týkajú údajov zapísaných v živnostenskom registri a netvoria

neoddeliteľnú súčasť dokladov o živnostenskom oprávnení