Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2020, štvrtok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2016

Bc. Darina Bombová - do roku 2016

Vydavateľ:

C = CZ

CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009

O = První certifikační autorita, a.s.

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services

Sériové číslo:

‎00 a8 22 49

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

C = SK

CN =  Darina Bombová OPRÁVNENIE 1 JKM

O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

O = Okresný úrad Košice

G = Darina

S = Bombová

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 94 f8 20 75 b2 61 98 3e 94 da 80 30 64 07 84 1c 7d 64 df 83 5f ce 67 29 f6 e1 eb 04 78 33 cf c8 c0 7c d9 8d d7 6b 09 2a d9 df 0a db a9 a1 a4 02 46 8d 59 32 d1 33 fc bc 87 e8 d3 de 9d 94 0d 5e c1 d8 6f 48 f7 f2 20 f4 3b ec 02 75 0f 7c 4d f1 f6 41 ad bc d0 9f 57 5e 7e 5a 6b 72 f5 72 40 ba 06 43 54 e5 8d 9b e8 ed e4 a9 a6 27 dd 18 5a a1 08 19 99 78 37 aa a9 af b2 2b 4f d6 25 22 17 92 3d f0 88 4f 8c a4 43 67 16 5d 2e 7a 3b c7 02 fb 91 66 9c 58 48 e4 28 d8 ec f3 d6 a4 09 d4 80 1f 03 c1 c5 81 61 2f 84 0e 20 a3 05 d1 ea 3a 3f 39 f7 a9 52 73 d3 c1 4e c4 ec a5 4b a6 b9 91 46 22 b3 60 90 e7 1b b6 d0 7a 8e 65 65 ee 4d 0c 8f 39 84 92 74 7a 76 5c fd 94 f2 12 e2 14 8d 22 2f 61 8d 75 22 80 02 8c b9 61 64 9d 20 eb f0 51 86 05 d0 d1 86 f3 a9 53 b8 45 76 02 95 47 cf 5c 78 e5 02 03 01 00 01

Odtlačok:

‎43 10 9a c2 55 e1 26 19 15 37 f7 15 b5 bf d8 c1 19 1b bd 48

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

07. apríla 2015; 07:38:10 UTC

Dátum platnosti do:

06. apríla 2016; 07:38:10 UTC

Poznámka:  

Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-          potvrdenia o ukončení podnikania,

-          potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-          potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia

živnosti,

-          potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona

obmedzené alebo zakázané,

-          úradné záznamy, ktoré sa týkajú údajov zapísaných v živnostenskom registri a netvoria

neoddeliteľnú súčasť dokladov o živnostenskom oprávnení