Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2016

PhDr. Lenka Feketeová - do roku 2016

Vydavateľ:

C = CZ

CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009

O = První certifikační autorita, a.s.

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services

Sériové číslo:

‎00 a8 22 aa

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

C = SK

CN = Lenka Feketeová OPRÁVNENIE 1 JKM

O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

O = Okresný úrad Košice

G = Lenka

S = Feketeová

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 94 24 29 34 45 9c 56 22 67 b2 26 7f c3 cf a2 4e 98 25 77 d3 9c 02 bb 43 61 82 e4 3a 5c 10 b6 49 3a b1 93 c2 3d 30 20 27 63 52 0f a5 b6 95 0b 9f c0 a8 b3 e8 33 9a d8 9b 63 b6 3e 4f 84 d3 40 61 96 f9 2e 98 75 3d c6 66 e0 51 95 45 d1 75 51 ae 0f 8d 0e a2 51 09 aa 41 2b 8e de fd f3 92 3c a4 81 aa 81 89 d6 2b 21 83 48 e5 cd b8 3e 09 e0 2a 02 46 0d de 57 b7 18 0b 0b 2b a3 af 47 d9 32 35 5a 0c 84 cf f4 b9 61 68 fe 4f fc ae f5 34 84 16 24 5c f2 f1 c1 d2 13 9e b5 94 03 ee 88 2d d9 fe 5e ee 9a 9f fe 49 f7 cf b4 4c a0 5d b9 72 5e e0 9f d5 ed b2 18 55 ce 09 8a b2 00 42 29 5e 93 2a a4 3c 16 ba c6 48 e7 4f 4a b7 9f b5 86 cd e1 74 71 c8 78 12 07 23 e3 47 fc bc 39 83 be 5e 3c 7f 10 80 56 67 d6 ac d7 72 b2 97 ea 22 4d f0 38 fb 45 d2 32 43 94 be 78 3d 2b 83 f5 80 0a 69 ff 1d 02 03 01 00 01

Odtlačok:

cf 6a ac d6 f1 93 51 23 ae d7 bf bc bc b3 0d 76 bf 20 33 4e

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

07. apríla 2015; 09:05:51 UTC

Dátum platnosti do:

06. apríla 2016; 09:05:51 UTC

Poznámka:  

Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-          potvrdenia o ukončení podnikania,

-          potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-          potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia

živnosti,

-          potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona

obmedzené alebo zakázané,

-          úradné záznamy, ktoré sa týkajú údajov zapísaných v živnostenskom registri a netvoria

neoddeliteľnú súčasť dokladov o živnostenskom oprávnení