Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2016

Bc. Mariana Harvanová - do roku 2016

Vydavateľ:

C = CZ

CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009

O = První certifikační autorita, a.s.

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services

Sériové číslo:

00 a8 22 7b

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

C = SK

CN = Mariana Harvanová OPRÁVNENIE 1 JKM

O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

O = Okresný úrad Košice

G = Mariana

S = Harvanová

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 9d 92 e1 0c 6b 07 7c 5a 3c 98 30 32 cb 42 c5 23 ce 1c 2b 6e 89 39 01 21 8d 4c 3b e1 89 41 55 95 93 3a 14 2d 63 9e 08 5d f2 34 04 6c 20 9f 1a 80 b0 03 17 d4 76 15 07 2d 04 20 61 a9 0a c2 f8 e8 b3 04 be e3 74 d1 87 df 7e b1 40 2a a5 01 3e c7 ad 2d 8f 25 24 cb 8e 99 a3 9a 04 63 0b ad 71 3e be 11 64 de c9 bd f3 6e 01 56 ca 43 ae 3c 2c 42 69 61 25 49 8c e1 fb fb 02 6a 70 3e 11 5a 45 d2 92 7c 41 14 6f 0f 16 d0 e5 18 a6 49 a4 9e 67 8f 1c b4 95 03 3c 31 a9 fe 55 f2 06 28 b6 f1 80 d6 78 02 e6 0f a4 8f 76 c7 82 08 9b ae 62 62 97 c9 18 c9 85 e9 e0 9b 40 65 23 85 a5 ac e6 6a 87 f0 c7 bf 75 4b ea f4 e9 75 c9 d6 14 83 88 a9 71 41 f8 ca 49 67 03 27 cc c1 66 d2 65 ce 3f a8 d6 64 00 e6 f1 c0 be 5c 29 6f b8 85 86 52 b6 31 17 2e 01 ed b8 0f 5a ba 10 1e 2a a2 91 e9 51 0f c6 29 02 03 01 00 01

Odtlačok:

‎ac 9a d7 c0 db b7 d9 bb c1 cb 2e da da 44 9c 95 36 77 9a 73

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

07. apríla 2015; 08:29:37 UTC

Dátum platnosti do:

06. apríla 2016; 08:29:37 UTC

Poznámka:  

Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-          potvrdenia o ukončení podnikania,

-          potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-          potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia

živnosti,

-          potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona

obmedzené alebo zakázané,

-          úradné záznamy, ktoré sa týkajú údajov zapísaných v živnostenskom registri a netvoria

neoddeliteľnú súčasť dokladov o živnostenskom oprávnení