Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2016

Ing. Ľudmila Hodermarszká - do roku 2016

Vydavateľ:

C = CZ

CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009

O = První certifikační autorita, a.s.

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services

Sériové číslo:

00 a8 22 3f

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

C = SK

CN = Ľudmila Hodermarszká OPRÁVNENIE 1 JKM

O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

O = Okresný úrad Košice

G = Ľudmila

S = Hodermarszká

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 94 41 63 47 67 2e d6 e8 43 a6 66 31 9a 4d 6b a7 13 8c bc 28 4d 9b e2 e5 9c 46 d7 7f 1f 99 47 d1 20 93 5c 04 58 7c 7a 81 49 c2 c3 b4 a3 39 7d a6 f0 41 48 a4 b7 82 05 f6 20 ef 0a 76 e6 0a e5 c4 f8 59 90 46 bf a8 55 34 2f f8 d0 28 9b e8 22 cf ac 0b 5b bf 80 82 a4 ec c2 15 34 90 28 c8 89 5f 7f 8b ce 97 5d ef fb 54 b6 80 e4 17 24 3b 07 12 d0 57 36 b2 0f ea 71 66 ea bb 2c 0e ee d9 5b 06 64 d6 95 be c8 b7 0a b6 e0 2c 24 3a 11 c2 53 01 18 56 34 5c 04 cb 74 95 8e f5 3f 1b 63 ea 71 6b e6 e4 32 5d 15 a4 83 43 b2 35 cd e6 0e 7f 32 68 97 ae ae 8a 81 78 d0 50 99 9f f4 74 93 c1 11 0e dc 48 06 0a e3 2b fb 9a f0 05 e0 ff cd 06 d7 8d 5e 4d a5 2b 1d f3 c1 bf fb 8f 66 15 7d d3 54 f9 ee 73 30 14 db 3b c5 7f 44 ed f1 f9 78 16 22 71 94 ae e7 77 cf 89 04 0f cd f7 d7 91 d1 70 75 a1 02 03 01 00 01

Odtlačok:

‎bb bf 38 4b bb b1 1a 4f d4 51 ce d6 1e 7f de ef a9 b8 36 90

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

07. apríla 2015; 07:29:25 UTC

Dátum platnosti do:

06. apríla 2016; 07:29:25 UTC

Poznámka:  

Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-          potvrdenia o ukončení podnikania,

-          potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-          potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia

živnosti,

-          potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona

obmedzené alebo zakázané,

-          úradné záznamy, ktoré sa týkajú údajov zapísaných v živnostenskom registri a netvoria

neoddeliteľnú súčasť dokladov o živnostenskom oprávnení