Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2016

JUDr. Soňa Homzová - do roku 2016

Vydavateľ:

C = CZ

CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009

O = První certifikační autorita, a.s.

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services

Sériové číslo:

00 a8 22 43

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

C = SK

CN = Soňa Homzová OPRÁVNENIE 1 JKM

O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

O = Okresný úrad Košice

G = Soňa

S = Homzová

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 93 cc b3 e6 0f 98 ae d4 1d 8b 5b 7a dd f6 ed cb 40 86 b9 28 29 01 ba e4 7c ba 3b 9c 54 f0 15 24 a8 56 4a a9 e6 d0 98 44 16 3c 59 92 90 1a 04 6c 80 23 b6 5f 48 68 36 11 46 62 22 4e dd a9 3c 00 f3 21 62 d5 b4 cb db 43 62 89 a9 e2 d8 c6 6e 9b a5 a3 40 34 9c b6 0f 4f d1 45 c8 27 2d 9a 9c 39 53 60 2c c8 67 5c 17 ca 03 16 a1 8c 0d 9f 71 1c 23 97 8e 3b 52 7a ad f7 a0 74 1c 85 98 50 47 3d 3f 68 db 63 c6 64 a4 d1 80 de 66 98 b3 41 21 69 7e 10 52 0e d8 56 9d f5 fa d8 ad 10 ca 4a d8 e4 35 69 33 16 05 a4 b8 3f e9 39 c5 69 12 07 65 56 2f 1f de bc 6d 20 a7 f5 83 9c 2f c7 3a 8e a7 ba c7 f9 07 d2 8f 78 6f 32 6a de 52 41 83 4b d7 5c 34 43 0d b4 93 76 79 48 3f cf 8b 7f b1 16 dd 81 bf d9 18 9c cc 6d 2b 5f 50 e9 e8 0d 39 ce 7b df 35 e0 33 44 2f 17 bd db b4 77 d3 43 17 90 69 11 02 03 01 00 01

Odtlačok:

‎43 73 b0 66 b1 70 33 0c 2d 6c c9 f8 45 79 42 3f 22 a1 8b 30

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

07. apríla 2015; 07:30:49 UTC

Dátum platnosti do:

06. apríla 2016; 07:30:49 UTC

Poznámka:  

Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-          potvrdenia o ukončení podnikania,

-          potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-          potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia

živnosti,

-          potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona

obmedzené alebo zakázané,

-          úradné záznamy, ktoré sa týkajú údajov zapísaných v živnostenskom registri a netvoria

neoddeliteľnú súčasť dokladov o živnostenskom oprávnení