Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2016

Ing. Jozefína Hrinčáková - do roku 2016

Vydavateľ:

C = CZ

CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009

O = První certifikační autorita, a.s.

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services

Sériové číslo:

00 a8 22 2c

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

C = SK

CN = Jozefína Hrinčáková OPRÁVNENIE 1 JKM

O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

O = Okresný úrad Košice

G = Jozefína

S = Hrinčáková

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 92 83 21 5f 34 f7 be 8e 67 7e 8f 4d f3 1b 54 0a 26 3c 00 e5 a3 de 7c 3c 70 9b d9 65 04 5f 9b 3f 2a b5 b9 84 a9 7d 4c 03 1f b4 28 53 0d 92 8b 38 12 c4 44 73 d2 c2 82 5a 48 ed 96 bd 23 a5 ca b5 cb 64 a6 55 62 2b 83 3c 25 7b 9e 4a d3 49 a5 fd b2 3f 24 6f 92 37 24 9d 6b 63 75 5d 95 a3 b2 78 02 3a dd d1 4c 15 74 5b c3 be c7 b9 18 9e 1c 5b 72 a6 53 df e7 84 31 ba c6 fc e4 22 a5 3f 77 71 09 10 58 2f ac 66 12 ce 33 5a 66 6b ca 3b 27 3c cf 4c b6 9b 31 23 f9 f7 4b fc 80 38 d1 76 88 b8 23 61 a0 e4 81 03 6e 0d db 89 fd 94 7b 47 b5 83 b6 91 fa 3d ab 2f 5a 3c 11 37 7a b7 5c db 07 b1 55 0f 8d 77 59 d1 8b b3 6a 2f 7c 25 9f ba 75 64 dd bd b5 82 64 aa ba 8d 2f 70 77 1c 03 84 b2 d7 6c 0e c1 32 1c a5 2a b8 5e 6e 31 b8 3c 10 72 e5 03 17 3c 66 36 b9 b5 07 f1 12 94 08 a8 8b bc 39 02 03 01 00 01

Odtlačok:

FD 60 47 5D 68 DF 87 70 1F A2 10 FB FB 5D 6F 69 59 88 C4 59

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

07. apríla 2015; 07:14:03 UTC

Dátum platnosti do:

06. apríla 2016; 07:14:03 UTC

Poznámka:

Zamestnankyňa zastupuje vedúcu odboru, je oprávnená podpisovať všetky rozhodnutia a dokumenty vydané na odbore živnostenského podnikania:

-          osvedčenia o živnostenskom oprávnení

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-          potvrdenia o ukončení podnikania,

-          potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-          potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

-          potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

-          potvrdenia prijatia oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR

-          úradné záznamy

-          rozhodnutia o zastavení konania