Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2020, štvrtok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2016

Bc. Valéria Kuchárová - do roku 2016

Vydavateľ:

C = CZ

CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009

O = První certifikační autorita, a.s.

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services

Sériové číslo:

00 a8 22 4d

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

C = SK

CN = Valéria Kuchárová OPRÁVNENIE 1 JKM

O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

O = Okresný úrad Košice

G = Valéria

S = Kuchárová

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 99 70 a9 ea 12 04 64 f2 2d 63 0a 77 9c 48 e2 48 61 f9 56 bd cd 37 9d 3d 9a 0c c4 03 26 6d a6 cf 3b 69 70 ee 52 7c 8a fd a7 4c 5a 24 1f 59 39 ee bb d4 80 c6 42 e2 7a 54 39 07 6d 92 dd 39 00 f3 14 34 a2 2d 92 9c c0 4a db 13 9b 0f ba 5e c1 58 45 72 53 dc e1 e8 6b 59 e9 24 6f dd 86 76 14 d3 99 e8 27 da ed fd 01 26 c8 df e7 86 7c a5 5a 41 60 8f d5 80 97 ef c0 a4 63 a8 59 a1 35 16 ea 18 9c 1b 04 92 b3 ca 2e 1b 47 39 26 cd 86 ca 45 41 f0 0f 14 71 cb 2d 2e 06 b0 81 75 8d 6c 27 9a 78 b2 8a fc c6 a1 21 07 6d 62 7d 74 fb 36 7d 9e 23 0c 75 f9 59 a6 a3 27 49 a9 1f 54 e2 fa 3b ce 78 8c 45 fa 17 e2 e3 53 dc 8e de 78 ef c8 a5 af ba 10 ad 33 55 58 42 43 48 96 3b 31 7c 6b 45 99 c7 5a 43 44 9d 56 b3 6f fd f7 65 99 d4 39 43 b7 ad 74 66 3b e7 87 5b 8b 27 43 6d ff d4 3c ac 90 95 02 03 01 00 01

Odtlačok:

‎95 a2 28 0a c5 f9 52 d8 4f df 57 df 4f 75 20 ab 15 0d 9d 6f

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

07. apríla 2015; 07:40:14 UTC

Dátum platnosti do:

06. apríla 2016; 07:40:14 UTC

Poznámka:  

Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-          potvrdenia o ukončení podnikania,

-          potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-          potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia

živnosti,

-          potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona

obmedzené alebo zakázané,

-          úradné záznamy, ktoré sa týkajú údajov zapísaných v živnostenskom registri a netvoria

neoddeliteľnú súčasť dokladov o živnostenskom oprávnení