Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / ZEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2016

Ing. Martina Lachváčová - do roku 2016

Vydavateľ:

C = CZ

CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009

O = První certifikační autorita, a.s.

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services

Sériové číslo:

00 a8 22 75

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

C = SK

CN = Martina Lachváčová OPRÁVNENIE 1 JKM

O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

O = Okresný úrad Košice

G = Martina

S = Lachváčová

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 94 76 66 06 c9 3f fd a5 7c 5c ca 97 48 d6 01 25 84 bc 34 01 d5 9d 82 10 4b 18 6d 64 30 54 6e f3 f9 e6 9a d1 d0 3b 24 6e 2e 8d 21 0e 36 18 38 2c d7 cd 4e 01 b0 4f 47 c7 4d a9 1d 78 92 85 da 83 0d 61 09 6b fa 79 7e 0d d4 88 1c fa 34 43 7d 65 0a 07 c7 0d f6 a1 c8 c6 a3 7b 88 52 1b 5e b5 11 67 08 26 89 21 f2 ad e5 b8 05 c1 34 d8 e9 84 a0 e7 92 23 ce d8 15 fa dd 1b 57 6b 64 ee ce c3 95 20 4f 0b a0 de 71 65 c8 30 99 47 c5 0d ba c0 1f 40 27 64 05 8b 2f eb 79 df e8 13 20 59 89 4e 7a 11 06 06 85 48 2a a4 86 98 ed cb ee 70 74 68 05 9d 02 9f de 9a 46 96 db 5e 4c b8 4b ce bd 94 c2 2c f7 26 8a ef fd 2e 49 a6 59 58 35 58 b1 5c ce 55 34 e3 94 2a 7d ac 7c 8c 61 45 af 13 8f f3 44 8e 9e c2 c2 13 14 dc f4 5e 7c 25 5d 31 8d 07 78 9b 02 9a aa 02 2a ba 59 7c cd 47 4b 88 b6 32 21 02 03 01 00 01

Odtlačok:

‎32 35 fd 86 a9 6a 70 7a ac a7 2e 16 dc 45 46 28 61 9e 0c 26

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

07. apríla 2015; 08:15:24 UTC

Dátum platnosti do:

06. apríla 2016; 08:15:24 UTC

Poznámka:  

Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-          potvrdenia o ukončení podnikania,

-          potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-          potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia

živnosti,

-          potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona

obmedzené alebo zakázané,

-          úradné záznamy, ktoré sa týkajú údajov zapísaných v živnostenskom registri a netvoria

neoddeliteľnú súčasť dokladov o živnostenskom oprávnení