Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2016

Ing. Alena Vaisová - do roku 2016

Vydavateľ:

C = CZ

CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009

O = První certifikační autorita, a.s.

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services

Sériové číslo:

00 a8 22 64

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

C = SK

CN = Alena Vaisová OPRÁVNENIE 1 JKM

O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

O = Okresný úrad Košice

G = Alena

S = Vaisová

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 9b c1 6e c0 60 f4 6a ad b3 cf b9 85 65 78 cf 92 28 dc 0d d8 9a 68 aa 79 21 cb cf 83 a7 c0 2e ce 87 d2 70 e0 66 42 af ec 97 0f 49 54 f7 9a 8c fe ad bc a2 52 65 3d 05 0f 21 f8 83 4c 6d 93 93 09 15 09 bd 8b ec 48 7b 0e e2 bf e4 59 42 db 68 99 03 61 d1 56 62 94 f9 94 e6 22 cb ab 0a 42 25 da 57 28 c6 d8 c1 e6 54 64 7b d8 8e 13 be 6c ac fd c2 7e 95 59 2a b5 11 d0 fd e5 91 d8 ba 96 2c 24 d6 0b 58 ca 91 3d 89 be 6b 22 78 d5 25 d5 1b 20 3c dc 9b 97 c5 5c 98 7e 52 ca d6 9f a9 f4 e4 8a 97 56 61 85 f3 9e 75 d0 65 6e 82 93 10 e3 9f b3 77 f2 5d 45 e8 20 23 94 77 07 54 3e 7b 27 3b 4b a1 e3 67 9b d8 2d 7a d3 72 c1 1e ad 1d 25 bb d3 98 be 63 a1 2c 88 52 ea b9 7f 90 c3 ed 29 58 48 2b a7 61 72 a8 54 41 99 69 db 7b b8 91 42 b3 4f 64 61 24 42 3f 64 5e 2a 33 07 7b d1 5b 31 5f 81 02 03 01 00 01

Odtlačok:

‎14 2b f4 16 cc b9 48 ea e8 0b 70 e6 88 d4 22 e4 c4 d0 23 3d

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

07. apríla 2015; 08:03:40 UTC

Dátum platnosti do:

06. apríla 2016; 08:03:40 UTC

Poznámka:  

vedúca odboru – podpisuje všetky rozhodnutia a dokumenty vydané na odbore živnostenského

podnikania:

osvedčenia o živnostenskom oprávnení

výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

potvrdenia o ukončení podnikania,

potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia

živnosti,

potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona

obmedzené alebo zakázané,

potvrdenia prijatia oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR

úradné záznamy

-  rozhodnutia o zastavení konania