Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Certifikáty zamestnancov ObÚ Považská Bystrica

Platné certifikáty:

 • Ing Vladimír Lefko        Platnosť  (19. februára 2020 7:49:07- 18. februára 2021 7:49:07)
 • Ing. Eva Frolová         Platnosť  (19. februára 2020 7:58:54 - 18. februára 2021 7:58:54)
 • Mgr. Emília Búdová      Platnosť  (18. mája 2020 10:53:47 - 18.mája 2021 10:53:47)
 • Ing. Anna Gašpárková  Platnosť  (8. marca 2019 11:44:16 - 07. marca 2020 11:44:16)
 • Bc. Alena Zvonková     Platnosť  (8. marca 2019 12:17:11 - 07. marca 2020 12:17:11)
 •       Ing.Dana Valíčková      Platnosť  (19. februára 2020 8:37:32 - 18. februára 2021 8:37:32)
 •       Ing. Anna Briestenská  Platnosť  (19. februára 2020 11:09:54 - 18. februára 2021 11:09:54)

Certifikáty s ukončenou platnosťou  (marca 2019- marec 2020 ):

 • Ing Vladimír Lefko        Platnosť  (8. marca 2019 10:03:36 - 07. marca 2020 10:03:36)
 • Ing. Eva Frolová          Platnosť  (8. marca 2019 11:03:08 - 07. marca 2020 11:03:08)
 • Mgr. Emília Búdová       Platnosť  (8. marca 2019 10:42:23 - 07. marca 2020 10:42:23)
 • Ing. Anna Gašpárková   Platnosť  (8. marca 2019 11:44:16 - 07. marca 2020 11:44:16)
 • Bc. Alena Zvonková      Platnosť  (8. marca 2019 12:17:11 - 07. marca 2020 12:17:11)
 •       Ing.Dana Valíčková       Platnosť  (8. marca 2019 12:01:49 - 07. marca 2020 12:01:49)

Certifikáty s ukončenou platnosťou  (marca 2018- marec 2019 ):

 • Ing Vladimír Lefko         Platnosť  (26. marca 2018 18:10:02 - 26. marca 2019 18:10:02)
 • Ing. Eva Frolová           Platnosť  (27. marca 2018 7:09:17 -   27. marca 2019 7:09:17)
 • Mgr. Emília Búdová        Platnosť  (26. marca 2018 18:30:48-  26. marca 2019 18:30:48)
 • Ing. Anna Gašpárková   Platnosť  (27. marca 2018 7:19:55-    27. marca 2019 7:19:55)
 • Ing. Karol Lajcha          Platnosť  (27. marca 2018 6:26:57 -   27. marca 2019 6:26:57 )
 • Bc. Alena Zvonková      Platnosť  (27. marca 2018 9:14:56  -  27. marca 2019 9:14:56)
 •       Ing.Dana Valíčková       Platnosť   (27. marca 2018 10:02:38 - 27. marca 2019 10:02:38)

 

Certifikáty s ukončenou platnosťou  (marca 2017- 30.aprila 2018 ):

 • Ing Vladimír Lefko        Platnosť  (28.3.2017 18:08:06 - 28.3.2018 18:08:06)
 • Ing. Eva Frolová           Platnosť  (28.3.2017 18:03:20 - 28.3.2018 18:03:20)
 • Mgr. Emília Búdová       Platnosť  (28.3 2017 18:01:00 - 28.3.2018 18:01:00)
 • Ing. Anna Gašpárková   Platnosť  (28.3.2017 18:05:46 - 28.3.2018 18:05:46)
 • Bc. Alena Ševčíková      Platnosť  (28.3.2017 18:29:50 - 28.3.2018 18:29:50)
 • Ing. Karol Lajcha          Platnosť  (  5.4.2017 16:58:04 -   5.4.2018 16:58:04)
 • Bc. Alena Zvonková      Platnosť  (  5.4.2017 17:03:20 -   5.4.2018 17:03:20)
 • Ing.Dana Valíčková       Platnosť   (5.4.2017 17:00:44 -    5.4.2018 17:00:44)

Certifikáty s ukončenou platnosťou  (marca 2016- 30.aprila 2017 ):

 • Ing Vladimír Lefko       Platnosť  (29. marca 2016; 06:27 - 29. marca 2017; 06:27)
 • Ing. Eva Frolová           Platnosť  (29. marca 2016; 06:27 - 29. marca 2017; 06:27)
 • Mgr. Emília Búdová      Platnosť  (29. marca 2016; 06:27 - 29. marca 2017; 06:27)
 • Ing. Anna Gašpárková Platnosť  (29. marca 2016; 06:27 - 29. marca 2017; 06:27)
 • Bc. Alena Ševčíková     Platnosť  (29. marca 2016; 06:27 - 29. marca 2017; 06:27)
 • Ing. Karol Lajcha          Platnosť  (7. apríla 2016 09:31;  -   7.  apríla  2017; 09:31)
 • Bc. Alena Zvonková      Platnosť  (7. apríla 2016 09:31;  -   7.  apríla  2017; 09:31)
 • Ing.Dana Valíčková      Platnosť  (7. apríla 2016; 08:07  -    7.  apríla 2017; 08:07)

 

Certifikáty s ukončenou platnosťou  (31.marca 20115- 30.marca 2016 ):

 • Ing Vladimír Lefko       Platnosť  (31. marca 2015; 09:14- 30. marca 2016; 09:14) 
 • Ing. Eva Frolová           Platnosť  (31. marca 2015; 08:43- 30. marca 2016; 08:43)
 • Mgr. Emília Búdová      Platnosť  (31. marca 2015; 08:25-30. marca 2016; 08:25)
 • Ing. Anna Gašpárková Platnosť  (31. marca 2015; 08:41-30. marca 2016; 08:41)
 • Bc. Alena Ševčíková     Platnosť  (31. marca 2015; 08:58-30. marca 2016; 08:58)
 • Ing. Karol Lajcha          Platnosť (31. marca 2015; 08:58- 30. marca 2016; 08:58)
 • Bc. Alena Zvonková      Platnosť (31. marca 2015; 09:09- 30. marca 2016; 09:09)
 • Ing. Anna Briestenská  Platnosť (29. apríla 2015; 07:28- 28. apríla 2016; 07:28)

 

Certifikáty s ukončenou platnosťou  (4.apríla 2014- 4.apríla 2015):

 • Ing Vladimír Lefko       Platnosť (4. apríla 2014; 08:04- 4. apríla 2015; 08:04)
 • Ing. Eva Frolová           Platnosť (4. apríla 2014; 08:10- 4. apríla 2015; 08:10)
 • Mgr. Emília Búdová      Platnosť (4. apríla 2014; 08:17- 4. apríla 2015; 08:17)
 • Ing. Karol Lajcha         Platnosť (4. apríla 2014; 08:56- 4.apríla 2015; 08:56)
 • Ing. Anna Gašpárková Platnosť (4. apríla 2014; 08:45- 4. apríla 2015; 08:45)
 • Ing. Vladimír Čmelo     Platnosť (4. apríla 2014; 08:17- 4. apríla 2015; 08:17)
 • Bc. Alena Ševčíková     Platnosť (4. apríla 2014; 08:39- 4. apríla 2015; 08:39)
 • Bc. Alena Zvonková      Platnosť (4.apríla 2014; 08:27- 4.apríla 2015; 08:27)

Certifikáty s ukončenou platnosťou  (4.apríla 2013- 4.apríla 2014):

 • Ing Vladimír Lefko       Platnosť (4.apríla 2013; 06:57- 4.apríla 2014; 06:57) 
 • Ing. Eva Frolová           Platnosť (4.apríla 2013; 07:05- 4.apríla 2014; 07:05)
 • Mgr. Emília Búdová      Platnosť (4.apríla 2013; 07:30- 4.apríla 2014; 07:30)
 • Ing. Karol Lajcha          Platnosť (4.apríla 2013; 07:54- 4.apríla 2014; 07:54)
 • Ing. Anna Gašpárková Platnosť (4.apríla 2013; 07:40- 4.apríla 2014; 07:40)
 • Ing. Vladimír Čmelo     Platnosť (4.apríla 2013; 07:47- 4.apríla 2014; 07:47)
 • Bc. Alena Ševčíková     Platnosť (4.apríla 2013; 07:15- 4.apríla 2014; 07:15)

Certifikáty s ukončenou platnosťou (4.apríla 2012- 4.apríla 2013):

 • Ing Vladimír Lefko        Platnosť (4.apríla 2012; 08:42- 4.apríla 2013; 08:42)
 • Ing. Eva Frolová           Platnosť (4.apríla 2012; 08:49- 4.apríla 2013; 08:49)
 • Mgr. Emília Búdová       Platnosť (4.apríla 2012; 08:15- 4.apríla 2013; 08:15)
 • Ing. Karol Lajcha          Platnosť (4.apríla 2012; 08:05- 4.apríla 2013; 08:05)
 • Ing. Dana Valičková     Platnosť (4.apríla 2012; 09:20- 4.apríla 2013; 09:20)
 • Ing. Anna Gašpárková  Platnosť (4.apríla 2012; 09:29- 4.apríla 2013; 09:29)
 • Ing. Vladimír Čmelo     Platnosť (4.apríla 2012; 08:24- 4.apríla 2013; 08:24)
 • Bc. Alena Ševčíková      Platnosť (4.apríla 2012; 08:33- 4.apríla 2013; 08:33)

Certifikáty s ukončenou platnosťou (7.apríla 2011-6.apríla 2012:)

 • Ing Vladimír Lefko       Platnosť (7.apríla 2011; 08:45- 6.apríla 2012; 08:45)
 • Ing. Eva Frolová          Platnosť (7.apríla 2011; 08:52- 6.apríla 2012; 08:52)
 • Mgr. Emília Búdová      Platnosť (7.apríla 2011; 07:04- 6.apríla 2012; 07:04:)
 • Ing. Karol Lajcha         Platnosť (7.apríla 2011; 07:14- 6.apríla 2012; 07:14)
 • Ing. Dana Valičková     Platnosť (7.apríla 2011; 08:58- 6.apríla 2012; 08:58)
 • Ing. Anna Gašpárková  Platnosť (7.apríla 2011; 09:04- 6.apríla 2012; 09:04)
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]