Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Chilská republika

 1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chilskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov čílskych diplomatických, služobných a špeciálnych pasov a slovenských diplomatických a služobných pasov (Bratislava, 28. novembra 1997) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 348/2000 
  - nadobudnutie platnosti: 22. mája 2000
 2. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chilskej republiky o zrušení vízovej povinnosti na účel turistiky
  (výmena nót Santiago, 12. júla 1999 a Bratislava, 31. augusta 2000) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 111/2001 
  - nadobudnutie platnosti: 28. októbra 2000