Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Chorvátska republika

 1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o zrušení vízovej povinnosti (Záhreb, 28. júla 1994) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 268/1994 
  - nadobudnutie platnosti: 28. augusta 1994
 2. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o policajnej spolupráci 
  - oznámené v Z. z. pod č. 169/2011 
  - podpísaná 17. novembra 2010, platná od 15. júna 2011 
 3. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách ( Záhreb, 19. mája 2003) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 374/2004 
  - nadobudnutie platnosti: 13. júla 2004
 4. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom a vykonávací protokol k nej (Bratislava, 23. júna 2008)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 393/2009
  - nadobudnutie platnosti: 13. októbra 2009