Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Čierna Hora

 1. Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Čiernej Hory o policajnej spolupráci (Podgorica, 5. júna 2012) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 204/2012 
  - nadobudnutie platnosti: 5. júla 2012
 2. Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Čiernohorskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt  (Podgorica, 5. júna 2012) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 107/2013
  - nadobudnutie platnosti: 22. apríla 2013
 3. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o spolupráci a vzájomnej pomoci pri prírodných a iných katastrofách   (Podgorica, 5. júna 2012)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 131/2013
  - nadobudnutie platnosti: 2. júla 2013