Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. júl 2020, piatok
 

Členovia Závoného výboru

Na členskej schôdzi Základnej organizácie sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky odborového zväzu SLOVES, ktorá sa konala 27. júna 2018 v Bratislave bol zvolený Závodný výbor v tomto zložení:

predseda: Mgr. Jozef Meliš, PhD. e-mail: jozef.melis@minv.sk; tel. +421 2 572 83 231

podpredsedníčka: Mgr. Mária Feješová, PhD. e-mail: maria.fejesova@minv.sk

tajomníčka: Mgr. Katarína Tibenská e-mail: katarina.tibenska@minv.sk

hospodár: Mgr. Ladislav Holečka e-mail: ladislav.holecka@minv.sk

členka: PhDr. Lenka Pavlíková e-mail: lenka.pavlikova@minv.sk