Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2020, pondelok
 

COVID-19 na oddeleniach cudzineckej polície PZ

Z dôvodu ďalšieho zmierňovania opatrení, zavedených v súvislosti s pandémiou COVID-19 na oddeleniach cudzineckej polície PZ, budú s účinnosťou od 11. 05. 2020 zavedené nasledovné zmeny.
Na stránkových pracoviskách jednotlivých oddelení cudzineckej polície PZ sa rozšíria úradné hodiny pre verejnosť v rozsahu

Pondelok:       od 08.00 h do 14.00 h,

 Sreda:            od 08.00 h do 17.00 h,

Piatok:            od 08.00 h do 14.00 h.

Na stránkových pracoviskách jednotlivých oddelení cudzineckej polície PZ sa budú vybavovať len nasledovné životné situácie

  • prijímanie žiadostí o obnovenie prechodného pobytu, o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas a o udelenie dlhodobého pobytu,
  • registrácia pobytu občanov EHP a ich rodinných príslušníkov,
  • vydanie a aktivácia autentifikátora,
  • úkony spojené s vydávaním dokladu o pobyte, 
  • úkony spojené so zmenou zamestnávateľa počas platného pobytu cudzincov,
  • iné žiadosti bude možné prijať len z dôvodu hodných osobitného zreteľa na základe rozhodnutia riaditeľa príslušného riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície alebo úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ.


V nedeľu 10. 05. 2020 bude o 20,00 h bude pre cudzincov opätovne spustený objednávací systém na webovej stránke MV SR:

Objednávací systém na OCP

Preto prosíme verejnosť, aby v maximálnej možnej miere využívala on-line objednávací systém na rezervovanie termínu na vybavenie všetkých možných životných situácií v rámci vyššie uvedeného rozsahu. Upozorňujeme, že na stránkových pracoviskách budú prioritne vybavovaní cudzinci na základe on-line rezervácií.

Ak na niektorú z vyššie uvedených životných situácií nie je možné využiť objednávací systém, osoby budú vybavované na základe poradových lístkov vytlačených z vyvolávacieho systému. 

Opatrenia týkajúce sa ochrany zdravia pred šírením ochorenia COVID-19, minimálne ochrana tváre, rúško, vrátane selekcie a kontroly osôb prichádzajúcich na stránkové pracovisko, ostávajú naďalej v platnosti.

V súvislosti s vyššie uvedeným prosíme verejnosť, aby mala strpenie s prácou policajtov na oddeleniach cudzineckej polície PZ, nakoľko vynakladáme maximálne úsilie na zabezpečenie všetkých úloh v rámci našej činnosti.

 

Upravené dňa/Last Modify: 7. 5. 2020, 10:41