Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. jún 2020, štvrtok
 

Dánske kráľovstvo

  1. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Dánska o zrušení vízovej povinnosti (výmena nót Kodaň, 3. septembra 1991)
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 339/1990
    - nadobudnutie platnosti: 15. júna 1990