Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2018, Streda
 

Deti naša budúcnosť

Preventívne projekty a aktivity  |  Rady

Subjekty a objekty projektu

Subjekty:

  • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi

Objekty:

  • rodičia žiakov základných škôl a žiakov stredných škôl

Ciele projektu

  • zvyšovanie právneho vedomia rodičov žiakov základných škôl a žiakov stredných škôl o problematike drog,
  • pomoc pri riešení situácií ako predchádzať problémom s drogami, ako odhaliť užívanie drog, čo si počať, keď rodič zistí, že jeho dieťa berie drogy.

Charakteristika projektu

     Projekt "Deti naša budúcnosť" je realizovaný od roku 2011, prebieha počas mesiacov január až december v okrese Prievidza. Projekt prebieha formou prednášky, rodičom sú vysvetlené aké riziká hrozia ich deťom pri užívaní legálnych a nelegálnych drog. Sú oboznámení s niektorými trestnými činmi a priestupkami, ktoré súvisia s legálnymi a nelegálnymi drogami užívajúcimi mládežou. V rámci projektu je vykonaná prednáška a je využívaný protidrogový demonštračný kufrík aby rodičia mali možnosť vidieť ako jednotlivé drogy vyzerajú, v prípade nájdenia drog u svojich detí.