Dokumenty pre užívateľa

 Sprievodca pre užívateľov zapojených do národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. “ (PDF, 542 kB)