Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. august 2019, nedeľa
 

Doležité informácie

Zvýšenie jednotkovej ceny od 01.01. 2019 v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (PDF, 358 kB)

Zvýšenie jednotkovej ceny od 01.01.2018 v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (PDF, 356 kB)

 

Aktualizácia dokomuntov ku dňu 27.06.2017

Plagát- označenie priestorov (PDF, 365 kB)

Aktualizácia dokomuntov ku dňu 29.06.2017

Vzor 2 PVK zápisnica z otvárania obálok (DOC, 90 kB)

Aktualizácia dokomuntov ku dňu 07.07.2017

Sociálna anamnéza klienta (DOC, 169 kB)

Aktualizácia dokomuntov ku dňu 14.07.2017

Postup k vyplňovaniu Evidencie klientov (XLS, 98 kB)

Aktualizácia dokomuntov ku dňu 03.11.2017

Evidencia klientov pre obce (XLS, 49 kB)

 

Aktualizácia dokumentov platných od 2.5. 2018

Čestné vyhlásenie k poskytnutiu FP (DOC, 171 kB)

Postup pri realizácii výberového konania (DOC, 284 kB)

Sprievodca pre užívateľov zapojených do národného projektu - revízie (PDF, 814 kB)

Sprievodca pre užívateľov zapojených do národného projektu - bez revízie (PDF, 719 kB)

Sprievodca spôsob vedenia evidencie (DOC, 154 kB)

Oznam o vyhlásení VK (DOC, 165 kB)

Vzor Zápisnica z výberového konania (DOC, 218 kB)

Vzor plán práce (DOC, 90 kB)

 

Aktualizácia dokumentov platných od 3.7. 2018

Formulár č.1 k Prílohe č.3 Vzor 1 Súhlas dotknutej osoby (DOCX, 111 kB)

Informácia pre oprávnených užívateľov (DOCX, 99 kB)

Spôsob vedenia dokumentácie_bez sledovania zmien (DOC, 156 kB)

Spôsob vedenia dokumentácie_sledované zmeny (DOC, 162 kB)

Sprievodca pre užívateľov zapojených do NP TSP a TP_bez sledovania zmien (DOC, 366 kB)

Sprievodca pre užívateľov zapojených do NP TSP a TP_sledované zmeny (DOC, 367 kB)

VZOR_3_PVK_Súhlas so spracovaním osobných údajov (DOCX, 109 kB)

 

Aktualizácia dokumentov platných od 1.10. 2018

 Čestné vyhlásenie k poskytnutiu FP (DOC, 173 kB)

 

Aktualizácia dokumentov platných od 23.11. 2018

Postup pri realizácii výberového konania (PDF, 713 kB)

Postup pri realizácii výberového konania - sledované zmeny (PDF, 778 kB)

 

Aktualizácia dokumentov platných od 11.02. 2019

Sprievodca čestné vyhlásenie k poskytnutiu finančných prostriedkov (DOC, 176 kB)

 

Aktualizácia dokumentov platných od 05.04. 2019

Sprievodca pre užívateľov zapojených do NP TSP a TP (DOC, 368 kB)