Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. september 2018, Piatok
 

Doplnenie Strategického plánu boja proti korupcii

V súlade s hodnotením Slovenskej republiky vo Fáze 3 pracovná skupina v hodnotiacej správe pre Slovenskú republiku odporučila, aby prijala opatrenia na posilnenie prevencie a zvyšovanie povedomia o korupcii v medzinárodnom obchode, v rámci súkromného aj verejného sektora. V tejto súvislosti bolo odporučené zabezpečiť doplnenie vládou schváleného Strategického plánu boja proti korupcii v Slovenskej republike o oblasť prevencie a zvyšovania povedomia o korupcii zahraničných verejných činiteľov v rámci transakcií v medzinárodnom obchode.

Za účelom zabezpečenia plnenia uvedenej úlohy a tým aj záväzkov Slovenskej republiky, plynúcich z členstva v OECD, národnou kriminálnou agentúrou Prezídia Policajného zboru bol vypracovaný materiál s akcentom na prevenciu a zvyšovanie povedomia o trestnej činnosti korupcie zahraničných verejných činiteľov v  medzinárodných obchodných transakciách, spolu s konkrétnymi úlohami na doplnenie Strategického plánu boja proti korupcii v  Slovenskej republike (DOCX, 25 kB), s termínmi a adresnou zodpovednosťou za ich plnenie zo strany  subjektov štátnej správy i súkromného sektora. 

Doplnenie Strategického plánu boja proti korupcii v Slovenskej republike (DOCX, 27 kB) o odporúčania z 3 Fázy OECD hodnotenia vychádza z aktuálnych potrieb implementácie Dohovoru, s dôrazom na plnenie požiadaviek prevencie a zvyšovania povedomia o  trestnej činnosti korupcie zahraničných verejných činiteľov v  medzinárodných obchodných transakciách, sledujúc tak politickú prioritu a  strategický cieľ Slovenskej republiky z  hľadiska ekonomického rozvoja a posilnenia konkurencieschopnosti v systéme medzinárodných obchodných vzťahov.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]