Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. júl 2018, Sobota
 

Droga a ja

Preventívne projekty a aktivity  |  Rady

Subjekty a objekty projektu

Subjekt projektu:

  • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici

Objekty projektu:

  • základné a stredné školy,
  • špeciálna základná škola,
  • rodičia žiakov.

Ciele

  • preventívno-výchovné pôsobenie na žiakov v oblasti drogovej problematiky,
  • eliminácia distribúcie a užívania drog,
  • poskytnutie informácii o škodlivých následkoch na organizmus pri užívaní drog,
  • zvýšenie právneho vedomia v oblasti drogových trestných činov.

Charakteristika projektu

     Projekt je realizovaný v priebehu školského roka formou besied. Žiakom sú vysvetlené zdravotné i právne riziká spojené s užívaním legálnych i nelegálnych drog. V rámci besied sú vytvárané modelové situácie za účelom, aby si žiak uvedomil vlastnú zodpovednosť za svoje konanie.