Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Súťaž ECPA 2014

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému, ktorá je v súlade s prioritami Viacročnej stratégie prevencie kriminality Európskej únie. Súťaž ECPA 2014 bude zameraná na prevenciu obchodovania s ľuďmi.

Národné kolo súťaže sa uskutoční v priebehu septembra 2014. Predchádzať mu bude Výzva na predkladanie projektov do súťaže Európska cena za prevenciu kriminality. Víťaz národného kola bude reprezentovať Slovenskú republiku v európskom kole a najlepší európsky projekt súťaže bude vyhlásený počas konferencie EUCPN o najlepšej praxi v decembri 2014 v Taliansku.