Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Egyptská arabská republika

  1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o výnimke z vízovej povinnosti pre diplomatické, služobné a zvláštne pasy (Káhira, 22. júna 1994) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 230/1995 
    - nadobudnutie platnosti: 12. marca 1995
  2. Dohoda medzi vládou SR a vládou Egyptskej arabskej republiky o spolupráci v boji proti trestnej činnosti (Káhira, 20. januára 2004) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 233/2005 
    - nadobudnutie platnosti: 21. júna 2005