Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. júl 2018, Štvrtok
 

Spoločná pozícia členských štátov k ekvivalencii tretích krajín1) 2) podľa Smernice 2005/60/EC

 Jún 2012

Nasledovné tretie krajiny sa v súčasnosti považujú za krajiny, ktoré majú systém proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti / financovaniu terorizmu ekvivalentný so systémom v EÚ. Tento zoznam možno prehodnocovať, najmä s ohľadom na publikované správy prijaté FATF, FSRB (regionálny orgán FATF), Svetovým menovým fondom alebo Svetovou bankou podľa upravených odporúčaní a metodológie FATF z r. 2003.

Je potrebné poznamenať, že tento zoznam neruší potrebu stáleho uplatňovania rizikového prístupu. Skutočnosť, že finančné inštitúcie majú sídlo v tretích krajinách uvedených na zozname, len vytvára vyvrátiteľný predpoklad uplatňovania zjednodušenej starostlivosti. Naviac zoznam nenahrádza povinnosť podľa článku 13 Smernice na uplatňovanie zvýšenej starostlivosti vo všetkých situáciách, ktoré podľa ich povahy môžu predstavovať zvýšené riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, ak ide o úverové a finančné inštitúcie, ako klientov, ktoré boli zriadené v ekvivalentných krajinách.

Zoznam ekvivalentných krajín po zasadnutí konanom dňa 26. júna 2012

Austrália
Brazília
Kanada
Hong Kong
India
Japonsko
Južná Kórea
Južná Afrika
Mexiko
Singapur
Švajčiarsko
Spojené štáty americké

1) Smernica 2005/60/EC neposkytuje Európskej komisii mandát na zostavenie pozitívneho zoznamu ekvivalentných krajín. Spoločná pozícia členských štátov k ekvivalencii tretích krajín je navrhovaná, organizovaná a schvaľovaná členskými štátmi EÚ.

2) Tento zoznam sa neuplatňuje v tých členských štátoch EÚ/EHS, ktoré ťažia de jure zo vzájomných uznaní prostredníctvom implementácie 3. Smernice proti praniu špinavých peňazí. Na zozname sú tiež francúzske zámorské teritória (Mayotte, Nová Caledónia, Francúzska Polynézia, Saint pierre a Miquelon a Wallis a Futuna) a holandské zámorské územia (Holandské Antily a Aruba). Tieto zámorské územia nie sú členmi EÍ/EHS, ale sú súčasťou členstva Francúzska a Holandského kráľovstva v FATF. Závislé kráľovské územia Spojeného kráľovstva (Jersey, Guernsey, Ostrov Man) možno považovať členskými štátmi za ekvivalentné.