Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. apríl 2019, Štvrtok
 

Volebná kampaň pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

 

Informácie k vedeniu volebnej kampane politickou stranou a politickým hnutím vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019

 

 

Informácie k vedeniu volebnej kampane treťou stranou vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019

 

Adresy webových sídiel osobitných účtov
E-mailová adresa pre zaslanie oznámenia o adrese webového sídla osobitného účtu: volby@minv.sk

 

Záverečné správy o nákladoch na volebnú kampaň a prehľady nákladov tretích strán vynaložených na volebnú kampaň
E-mailová adresa pre zaslanie správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň: volby@minv.sk