Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Faktúry

 

 

Od 1.1.2013 dňa zabezpečujú tieto činností Ministerstvo vnútra SR, resp. Centrum podpory Žilina.  

 

  • Nariadenei vlády SR č. 118 z 30. marca 2011 bolo zrušené v zmysle zákona 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom príspupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Na základe uvedného zákona sa faktúry ObÚ Čadca, dňom 1. 1. 2012, zverejňujú na stránke Ministerstva vnútra SR.

  • Nariadenie vlády SR (PDF, 28 kB), ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú. Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2011. - nariadenie zrušené

FAKTÚRY V ROKU 2011

   1.    1322010_9000508133 (PDF, 432 kB)    18.    1322010_20102920011015281 (PDF, 72 kB)    35.    1322010_3013510940 (PDF, 87 kB)
2. 1322010_9000502738 (PDF, 68 kB) 19. 1322010_20102920011006694 (PDF, 70 kB) 36. 1322010_4590096265 (PDF, 61 kB)
3. 1322010_7401121920 (PDF, 501 kB) 20. 1322010_122010 (PDF, 94 kB) 37. 1322010_5150062930 (PDF, 188 kB)
4. 1322010_7183601996 (PDF, 64 kB) 21. 1322010_12011 (PDF, 658 kB) 38. 1322010_54763-164 (PDF, 247 kB)
5. 1322010_6120100048 (PDF, 499 kB) 22. 1322010_035538204 (PDF, 452 kB) 39. 1322010_6120110003 (PDF, 152 kB)
6. 1322010_6120100046 (PDF, 591 kB) 23. 1322010_034200598 (PDF, 641 kB) 40. 1322010_7316974217 (PDF, 116 kB)
7. 1322010_54193-237 (PDF, 141 kB) 24. 1322010_031907196 (PDF, 970 kB) 41. 1322010_9000514831 (PDF, 71 kB)
8. 1322010_3500010111 (PDF, 81 kB) 25. 1322010_030838648 (PDF, 71 kB) 42. 1322010_Seminar_24032011 (PDF, 95 kB)
9. 1322010_31100011 (PDF, 559 kB) 26. 1322010_029848917 (PDF, 94 kB) 43. 1322010_00411 (PDF, 50 kB)
10. 1322010_3013510662 (PDF, 549 kB) 27. 1322010_027990996 (PDF, 139 kB) 44. 1322010_3432011 (PDF, 66 kB)
11. 1322010_3013510069 (PDF, 80 kB) 28. 1322010_037835632 (PDF, 244 kB)    
12. 1322010_2108012956 (PDF, 101 kB) 29. 1322010_039343070 (PDF, 95 kB)    
13. 1322010_20228020766 (PDF, 77 kB) 30. 1322010_040754716 (PDF, 72 kB)    
14. 1322010_20112920011309264 (PDF, 491 kB) 31. 1322010_11011100762 (PDF, 461 kB)    
15. 1322010_20112920011309263 (PDF, 556 kB) 32. 1322010_20110713 (PDF, 62 kB)    
16. 1322010_20110317 (PDF, 347 kB) 33. 1322010_21100348 (PDF, 97 kB)    
17. 1322010_20105682 (PDF, 55 kB) 34. 1322010_22011 (PDF, 100 kB)

 

Dátum a čas : 1. 10. 2020, 18:19

Počet prístupov na stránku: 004301

Posledná zmena aktualizácie stránky: 28. 2. 2020, 14:49