Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2016, Štvrtok
 

Faktúry

Vyhľadávanie: Počet faktúr na stranu:
Číslo faktúry Príjemca tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Mena Označenie tovary/služby
171000119001306452016 RO MV SR NOVBYT s.r.o. 31369332 19. 9. 2016 58.96 EUR Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností
171000119001306522016 RO MV SR AMC správa nehnuteľností s.r.o. 35788607 19. 9. 2016 23.16 EUR Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností
171000119001306592016 RO MV SR Správca s.r.o. 36744301 19. 9. 2016 6.00 EUR Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností
171000119001306612016 RO MV SR Správca s.r.o. 36744301 19. 9. 2016 16.80 EUR Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností
171000119001306882016 RO MV SR Špeciála základná škola 31780661 19. 9. 2016 358.00 EUR Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností
171000119001307022016 RO MV SR ARTIP.J s.r.o. 44603398 19. 9. 2016 28.09 EUR Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností
171000119001308212016 RO MV SR Správcovské bratislavské družstvo 35803843 19. 9. 2016 114.05 EUR Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností
171000119001308262016 RO MV SR BYTOKOMPLET-D s.r.o. 35799285 19. 9. 2016 144.95 EUR Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností
171000119001310352016 RO MV SR DOMA s.r.o. 35828447 19. 9. 2016 12.00 EUR Elektrická energia
147060119000006122016 Horská záchranná služba Legia a.s. 34101985 19. 9. 2016 55.00 EUR Tlačové hlavy, optovalce, zapekacie jednotky
500051019000004002016 IVES Košice LABAŠ s.r.o. 36183181 19. 9. 2016 137.15 EUR Potraviny
500061019000009782016 KLU MV SR ARCO ARLAM s.r.o. 36329371 19. 9. 2016 212.78 EUR R:Pracovné odevy,obuv, pra. Pomôcky-doprava
500131019000063412016 Centrum účelových zariad. TTA s.r.o. 36636428 19. 9. 2016 90.00 EUR Ostatná komunikačná infraštruktúra
500131019000064622016 Centrum účelových zariad. VAŠA Slovensko s.r.o. 35683813 19. 9. 2016 41.05 EUR Poplatky a odvody (správne, súdne, notárske, trovy exek.ko.)
500131019000064892016 Centrum účelových zariad. INMEDIA s.r.o. 36019208 19. 9. 2016 321.16 EUR Potraviny
500171019000064992016 Centrum účelových zariad. Jacková Helena-Cukráreň JaR 11946636 19. 9. 2016 64.40 EUR Potraviny
500131019000065022016 Centrum účelových zariad. INMEDIA s.r.o. 36019208 19. 9. 2016 63.30 EUR Potraviny
500171019000065092016 Centrum účelových zariad. Orange Slovensko a.s. 35697270 19. 9. 2016 47.00 EUR Mobilné telefóny, frekvencie
500171019000065112016 Centrum účelových zariad. CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 19. 9. 2016 75.83 EUR Potraviny
500171019000065122016 Centrum účelových zariad. CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 19. 9. 2016 80.19 EUR Potraviny
171000119001315382016 RO MV SR Kubinec Tomáš-ZELENINÁRI 41635558 19. 9. 2016 16.52 EUR Potraviny
173000119001325562016 RO MV SR Mesto Brezová pod Bradlom 00309443 19. 9. 2016 2790.56 EUR Elektrická energia
171000119001327812016 RO MV SR ZTS Elektronika SKS s.r.o. 31598536 19. 9. 2016 95.40 EUR Ostatné služby aut.a čln. techniky
176000119001330652016 RO MV SR Regionálna veterinárna 35984601 19. 9. 2016 847.00 EUR Elektrická energia
171000119001333462016 RO MV SR AMC správa nehnuteľností s.r.o. 35788607 19. 9. 2016 122.19 EUR Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností
«  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  »