Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2020, nedeľa
 

Fínska republika

  1. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti (Helsinky, 31. januára 1975)
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 41/1975
    - nadobudnutie platnosti: 1. apríla 1975