Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. január 2020, streda
 

Formulár pre NP Komunitné centrá

Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK- I. fáza

Pri vyplňovaní „Žiadosti“ dbajte, na správnosť informácii. Je potrebné vyplniť všetky relevantné údaje.

Dávame do pozornosti, že nie je možná následná úprava údajov a elektronickú Žiadosť je možné odoslať len raz.

Ďalej upozorňujeme, že nie je možné údaje priebežne ukladať. Pri priebežnom vypisovaní  „Žiadosti“ po zatvorení stránky so „Žiadosťou“ sa dovtedy vyplnené údaje vymažú.

Po odoslaní „Žiadosti“  sa zobrazí upozornenie s možnosťou pre tlač vyplnenej „Žiadosti“.

V prípade akýchkoľvek otázok, súvisiacich so zapojením sa do Národného projektu KC je možné využiť nasledovný kontakt:
Projektový tím NP KC:
Tel.:  +421 2 509 44961
e-mail: npkc@minv.sk

1. Základné údaje o obci/organizácii

. .