Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2019, piatok
 

Formulár pre NP Terénna sociálna práca

Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Pri vyplňovaní „Žiadosti“ dbajte, na správnosť informácii. Je potrebné vyplniť všetky relevantné údaje.

Dávame do pozornosti, že nie je možná následná úprava údajov a elektronickú Žiadosť je možné odoslať len raz.

Ďalej upozorňujeme, že nie je možné údaje priebežne ukladať. Pri priebežnom vypisovaní  „Žiadosti“ po zatvorení stránky so „Žiadosťou“ sa dovtedy vyplnené údaje vymažú.

Po odoslaní „Žiadosti“  sa zobrazí upozornenie s možnosťou pre tlač vyplnenej „Žiadosti“.

V prípade akýchkoľvek otázok, súvisiacich so zapojením sa do Národného projektu TSP a TP I. je možné využiť nasledovný kontakt:
Projektový tím NP TSP a TP I.:
Tel.:  +421 2 509 44968
e-mail: NPTSP@minv.sk

1. Základné údaje o obci

obec