Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. január 2021, utorok
 

Ak chcete ministerstvo vnútra požiadať o výnimku z povinnej karantény, použite tento formulár

Žiadosť o udelenie výnimky pre vstup na územie Slovenskej republiky

Dôvod výnimky:

Kontaktná osoba

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Adresa kontaktnej osoby:
Telefón kontaktnej osoby:
E-mail kontaktnej osoby:

Cestujúci

Počet cestujúcich:

Meno a priezvisko cestujúceho č.1:

Typ a číslo cestovného dokladu /pas, občiansky preukaz/ cestujúceho č.1:
Príbuzenský vzťah cestujúceho č.1:
Dátum a čas vstupu do SR cestujúceho č.1:
Dátum odchodu z územia SR cestujúceho č.1:
Hraničný priechod cestujúceho č.1:

Meno a priezvisko cestujúceho č.2:

Typ a číslo cestovného dokladu /pas, občiansky preukaz/ cestujúceho č.2:
Príbuzenský vzťah cestujúceho č.2:
Dátum a čas vstupu do SR cestujúceho č.2:
Dátum odchodu z územia SR cestujúceho č.2:
Hraničný priechod cestujúceho č.2:

Meno a priezvisko cestujúceho č.3:

Typ a číslo cestovného dokladu /pas, občiansky preukaz/ cestujúceho č.3:
Príbuzenský vzťah cestujúceho č.3:
Dátum a čas vstupu do SR cestujúceho č.3:
Dátum odchodu z územia SR cestujúceho č.3:
Hraničný priechod cestujúceho č.3:

Meno a priezvisko cestujúceho č.4:

Typ a číslo cestovného dokladu /pas, občiansky preukaz/ cestujúceho č.4:
Príbuzenský vzťah cestujúceho č.4:
Dátum a čas vstupu do SR cestujúceho č.4:
Dátum odchodu z územia SR cestujúceho č.4:
Hraničný priechod cestujúceho č.4:

Meno a priezvisko cestujúceho č.5:

Typ a číslo cestovného dokladu /pas, občiansky preukaz/ cestujúceho č.5:
Príbuzenský vzťah cestujúceho č.5:
Dátum a čas vstupu do SR cestujúceho č.5:
Dátum odchodu z územia SR cestujúceho č.5:
Hraničný priechod cestujúceho č.5:

Meno a priezvisko cestujúceho č.6:

Typ a číslo cestovného dokladu /pas, občiansky preukaz/ cestujúceho č.6:
Príbuzenský vzťah cestujúceho č.6:
Dátum a čas vstupu do SR cestujúceho č.6:
Dátum odchodu z územia SR cestujúceho č.6:
Hraničný priechod cestujúceho č.6:

Dôvod udelenia výnimky (max. 6000 znakov):


V prípade udelenia výnimky sa zaväzujem, že pri vstupe budem disponovať negatívnym testom na RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, ak by mi nebola udelená výnimka z tejto povinnosti.


Súhlas so spracovaním osobných údajov