Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. apríl 2017, Sobota
 

Formuláre

Organizačný odbor

Žiadosť o poskytnutie informácie

Žiadosť o vyhľadanie registratúrneho záznamu

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR

Dotazník k žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR

Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku SR

Žiadosť o vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve SR

Oznámenie o strate štátneho občianstva SR

Žiadosť o zmenu mena, priezviska

Splnomocnenie

Návrh na zápis do registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Žiadosť na zaregistrovanie nového znenia zmluvy spoločenstva vlastnikov bytov a nebytových priestorov a návrh na zápis v registri

Žiadosť na zaregistrovanie nového znenia zmluvy /dodatku č. .../ spoločenstva vlastnikov bytov a nebytových priestorov

Žiadosť o výpis z registra spoločenstva vlastnikov bytov a nebytových priestorov

Žiadosť o zapísanie zmeny predsedu spoločenstva vlastníkov bytov

Žiadosť o vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu 02

Žiadosť o vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu 03

Odbor živnostenského podnikania