Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2019, utorok
 

Formuláre

Odbor živnostenského podnikania:

Vzory tlačív používané pri podaniach na odbor živnostenského podnikania

http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie