Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. apríl 2018, Štvrtok
 

Formuláre

Odbor živnostenského podnikania:

Vzory tlačív používané pri podaniach na odbor živnostenského podnikania

http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie