Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 

II. kolo hodnotenia pripravenosti Slovenskej republiky na boj proti terorizmu

Členovia hodnotiacej komisie EÚ sa pýtajú.
Generálny riaditeľ sekcie KMCO predstavuje KS IZS na Obvodnom úrade v Trnave.
Hodnotiaca komisia EÚ na návšteve KS IZS Obvodného úradu v Trnave.
Hodnotiaca komisia EÚ so zástupcami sekcie KMCO a zástupcami Obvodného úradu v Trnave v družnej debate.
Práca hodnotiacej komisie EÚ.
Predseda hodnotiacej komisie EÚ p. Jose Gouveia Almeida sa oboznamuje s činnosťou KS IZS Obvodného úradu v Trnave.
Prehliadka KS IZS Obvodného úradu v Trnave.
Príhovor prednostu Obvodného úradu v Trnave JUDR. Ing. Jána Dutka.
Prijatie hodnotiacej komisie EÚ 1. štátnym tajomníkom MV SR Jozefom Bučekom.
Spoločná fotografia hodnotiacej komisie EÚ a zástupcov MV SR.
Zástupcovia Ministerstva vnútra SR.
Zástupcovia rezortu vnútra prezentujú úlohy v boji proti terorizmu.
Zástupcovia sekcie KMCO pri sledovaní prezentácie.