Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Kurz ochrany proti chemickým zbraniam pre pokročilých

Demonštrácia a prezentácia časti prenosnej detekčnej techniky patriacej prevažne do Modulu 1.
Exkurzia na technickom oddelení – pracovisko pre skúšky a revízie záchranárskej dýchacej techniky.
Návšteva účastníkov kurzu na pôde OÚ v sídle kraja B.Bystrica. Privítanie a úvodné vystúpenie prednostky OÚ Doc.Ing. Márie Sekovej PhD.
Posledné prípravy účastníkov kurzu pred ich vlastným cvičením v poľných podmienkach v simulovanom prostredí kontaminovanom CHZ.
Praktický inštruktážny nácvik odberu vzoriek.
Praktický inštruktážny nácvik použitia vojenského PIO.
Praktický výcvik použitia PIO – skúška tesnosti OM a OPCH v poľnej skúšobnej komore na dráždivú látku CS.
Priebeh štábneho nácviku na mapách – z práce jednej pracovnej skupiny.
Príprava účastníkov kurzu na dynamickú ukážku činnosti praporu rchbo v priestore posádkového cvičiska VÚ 7945.
Spoločné foto všetkých účastníkov kurzu, vyhotovené počas úvodného dňa.
Statická ukážka modernej súdobej techniky praporu rchbo VÚ 7945 Rožňava.
Sústredenie jednotky v tzv. čistej zóne - chvíľa zaslúženého oddychu bezprostredne po splnení úlohy v kontaminovanom prostredí.
Ukážka mobilnej techniky – mobilných laboratórií z KCHL Nitra a Slov. Ľupča, predstavujúcich Modul 2.
Úvod pred štábnym nácvikom na mapách - riešenie scenárov úniku toxických chemických látok.
Vystúpenie zástupcov firmy Telegrafia a.s. Košice - prezentácia moderného systému siete VaV na území SR (SEHIS-97).
Z poľného cvičenia na PC praporu rchbo Rožňava – prieskum kontaminovaného územia, vyhľadávanie obetí, odber vzoriek.
1 | 2  »