Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2020, štvrtok
 

Tlačová konferencia pred celonárodným cvičením simulovanej havárie jadrového zariadenia Havran 2012 /Jaslovské Bohunice, 15. október 2012/

Pred médiá predstúpili Ladislav Szakállos a Milan Molnár
Riaditeľ odboru integrovaného záchranného systému sekcie IZS a civilnej ochrany MV SR Ladislav Szakállos
Riaditeľ závodu AE Bohunice Milan Molnár
Riaditeľ závodu AE Bohunice Milan Molnár, v pozadí Eduard Metke a Ladislav Szakállos
Z tlačovej konferencie
Z tlačovej konferencie
Z tlačovej konferencie
Zastupujúci generálny riaditeľ sekcie dozorných činností a medzinárodných vzťahov Úradu jadrového dozoru Eduard Metke