Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2020, štvrtok
 

Z odborného seminára "Ochrana obyvateľstva pred účinkami záplav"

01 Plenárna časť seminára
02 Slovo má doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., zástupca FŠI Žilinskej univerzity v Žiline
03 Vystúpenie Ing. Leškovej z SHMÚ Bratislava
04 Slovo patrí Ing. Mariánovi Hoškovi, zástupcovi obvodného úradu v Poprade
05 Odznelo aj vystúpenie zástupcu PO a FO-P, o ich činnosti v oblasti CO a o protipovodňových stenách na ochranu pred povodňami
06 Vystúpenie zástupcu PO a FO-P o možnostiach využitia technických prostriedkov VaV
07 Vystúpenie Bc. Valérie Eľkovej, starostky obce Markovce
08 Záverečné vystúpenie Ing. Jána Repu, riaditeľa odboru COO sekcie IZS a KM MV SR
09 Pohľad na fotografické materiály z povodní z jednotlivých obcí a okresov
10 prezentácia Telegrafie a.s. o možnostiach využitia technických prostriedkov VaV v obci
11 prezentácia Telegrafie a.s. o možnostiach využitia technických prostriedkov VaV v obci.jpg
12 ukážka núdzového ubytovania osôb
13 ukážka núdzového ubytovania osôb
14 ukážka núdzového ubytovania osôb
15 ukážka technických prostriedkov VaV (elektronické sirény, bezdrôtové rozhlasy)
16 ukážka DZS T.O.R. Rescue o.z. zo SNV - záchranári vyhľadali a prenášajú zranenú osobu
1 | 2  »