Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. júl 2018, Utorok
 

Fotografie nehodového úseku na ceste I 64, km 141,600-142,900 v meste Prievidza

Foto1 Začiatok úseku križovatka s miestnymi komunikáciami ul. Mišíka a Dlhá
Foto2 Podcestie mimoúrovňového križovanie s cestou III-1774
Foto3 Križovatka s miestnou komunikáciou ul. Stavbárov
Foto4 Železničné priecestie pred kruhovou križovatkou
Foto5 Koniec úseku, napojenie obchodného centra