Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. apríl 2018, Pondelok
 

Fotografie nehodového úseku na ceste I64 km 129,000-132,000 v okr.Prievidza

Foto 1 - Začiatok úseku – vjazd do obce Čereňany
Foto 2 - Priebeh úseku – križovatka s MK Na jamách
Foto 3 - Priebeh úseku – križovatka s MK Močiarna
Foto 4 - Priebeh úseku – výjazd z obce Čereňany
Foto 5 - Koniec úseku – vjazd do obce Bystričany