Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2020, piatok
 

Helénska republika

  1. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Helénskej republiky o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti (výmena nót Atény, 5. marca 1991 a 13. marca 1991)
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 226/1991
    - nadobudnutie platnosti: 28. marca 1991