Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. december 2018, Streda
 

Hodnotiaca komisia na posudzovanie reformných zámerov

Hodnotiaca komisia na posudzovanie reformných zámerov (HK) bola zriadená opatrením ministra. Jej hlavnou úlohou je prijímať rozhodnutia o predložených reformných zámeroch (RZ). Zloženie HK je nasledovné:

a)    štátna tajomníčka MV SR, ktorá je zároveň predsedom komisie,

b)    generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR ako podpredseda,

c)    generálny riaditeľ sekcie európskych programov MV SR ako podpredseda,

d)    generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR,

e)    riaditeľ odboru operačného programu Efektívna verejná správa sekcie európskych programov MV SR, ktorý je zároveň aj tajomníkom,

f)    zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti,

g)    zástupca Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

h)    zástupca Ministerstva financií SR,

i)     zástupca Úradu vlády Slovenskej republiky,

j)     zástupca Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,

k)    zástupca Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky,

l)     zástupca Združenia miest a obcí Slovenska.