Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Hongkong

 1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Osobitnou administratívnou oblasťou Hongkong Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti (OAO Hongkong ČĽR, 14. októbra 2000) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 73/2001 
  - nadobudnutie platnosti: 14. októbra 2000
 2. Zmena článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti (výmena nót 18. novembra 2002) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 757/2002 
  - nadobudnutie platnosti: 18. decembra 2002
 3. Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Hongkongu, ktorý predstavuje špeciálny región Čínskej ľudovej republiky o readmisii osôb, ktoré nemajú povolenie na pobyt
  - Ú. v. EÚ. L 17, 24. januára 2004, str. 25
  - nadobudnutie platnosti: 1 . marca 2004