Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Zamestnanci

Okresný úrad Ružomberok

Sídlo úradu

Dončova 11, Ružomberok
Telefón 044/4300905

JUDr.Emil Maretta, PhD.

prednosta úradu
Telefón 044/4300905
Fax 044/4322871

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Nám. A. Hlinku 74, Ružomberok
Telefón 044/431 14 11

Ing.Mária JANIGOVÁ

úsek štátnej vodnej správy
Telefón 044/43 11 425

RNDr.Andrea OCHABOVÁ

úsek štátnej vodnej správy
Telefón 044/43 11 424

Ing.Milan MEDVECKÝ

úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvu na životné prostredie
Telefón 044/43 11 417

Ing.Vojtech OLOS

úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny
Telefón 044/43 11 413

Ing.Milan FILO

úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
Telefón 044/43 11 426

Beata SIDOROVÁ

úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
Telefón 044/43 11 422

Ing.Vladimír MACKO

úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
Telefón 044/43 11 416

Jana GRAJCIAROVÁ

úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
Telefón 044/43 11 412
 

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

JUDr.Milan MIHÁLIK

vedúci odboru
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 120

Mgr.Marika KLIMEKOVÁ

priestupkové konanie
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 121

Mgr.Danka HUSÁKOVÁ

voľby, referendá, štátne symboly
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 115

Mgr.Rastislav BELLA

metodické usmerňovanie matrík, osvedčovanie listín a podpisov, zmena mena a priezviska
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 104

PhDr.Vladimír RÁHL

priestupkové konanie
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 121

Kasián Hlaváč

osvedčovanie listín a podpisov
Telefón 044/4300200

Bc.Katarína Lukáčová

radca

  

Odbor krízového riadenia

Ing.Juraj PŠENO

vedúci odboru
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 119

Ing.Štefan CHOVAN

krízové riadenie, hospodárska mobilizácia
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 220

Bc.Miroslava RATVAJOVÁ

úsek ochrany utajovaných skutočností
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 221
   

 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii

Mgr.Iveta DOVECOVÁ

vedúca odboru
Telefón 044/4325303
Fax 044/4304766

Ing.Ľuboš LOVIŠKA

Telefón 044/43 04 765

Mgr.Jana TARGOŠOVÁ

Telefón 044/43 04 766

Bc.Lucia MOJŠOVÁ

Telefón 044/43 04 766

Sídlo výkonu práce

A. Bernoláka 25, Ružomberok
Telefón 044/43 25 303

 

Pozemkový a lesný odbor

Sídlo výkonu práce

Nám. A.Hlinku 74, Ružomberok

Ing.Marián GUNIŠ

Telefón 0902 921 647

Ing.Alžbeta ŠVITKOVÁ

Telefón 044/55 18 870

Ing.Ján HORÁRIK

vedúci odboru
Telefón 044/55 18 827

Ing.Michal MYDLIAR

Telefón 044/55 18 872

Bc.Andrea PLÁVKOVÁ

Telefón 044/55 18 826

Ing. Veronika MORAVČÍKOVÁ

Telefón 044/55 18 827

Ing.Iveta KRIVOSUDSKÁ

Telefón 044/55 18 829

Bc. Rudolf VOREK

Telefón 044/55 18 830

Ing.Mária ONDRÍKOVÁ

Telefón 044/55 18 825

 

Katastrálny odbor

Ing.Monika SÁLUSOVÁ

vedúca odboru
Telefón 044/28 17 740

Marta KLAČKOVÁ

poskytovanie informácii
Telefón 044/28 17 746

Ružena KOVÁČIKOVÁ

podateľňa
Telefón 044/28 17 744

 

Odbor živnostenského podnikania

Mgr.Katarína KAČALKOVÁ

vedúca odboru
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 102

Ing.Ivana MORAVČÍKOVÁ

registrácia, služby jednotného kontaktného miesta
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 114

Mgr.Katarína UHRÍKOVÁ

registrácia, služby jednotného kontaktného miesta
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 112

RNDr.Dušana VRBENSKÁ

registrácia, služby jednotného kontaktného miesta
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 124

 

Organizačný odbor

Mgr.Janka SCHMIDOVÁ

vedúca odboru
Telefón 044/43 00 905 kl.118

Ing.Stanislav ROSA

administratívno-ekonomické činnosti
Telefón 044/43 00 905 kl.416

Bc.Anna BEDNÁROVÁ

zmluvné poistenie motorových vozidiel, hospodár NS
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 223

Mgr. Ivana JACKOVÁ

sekretariát prednostu, podateľňa, registratúra úradu
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 101

Eva PETREKOVÁ

samostatný referent
Telefón 044/43 00 905 , kl.111

Ing. Martina Kuruczová - hlavný referent

hlavný referent