Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. júl 2018, Štvrtok
 

iné

Dňa 7. decembra 2011 vydal Súdny dvor Európskej únie (Všeobecný súd) rozsudok na základe článku 263 a 264 (Zmluvy o fungovaní Európskej únie), v ktorom zrušuje Nariadenie Rady (EÚ) č. 961/2010 z 25.októbra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2007 v rozsahu, v akom sa týka HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH. Rozsudok vo veci T-562/10, kde spoločnosť HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH vystupuje ako úspešný žalobca proti Rade Európskej únie ako žalovanej strane,  bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 7. decembra 2011. Jeho úplné znenie v slovenskom jazyku nájdete tu  (PDF, 199 kB) a v anglickom jazyku nájdete tu. (PDF, 185 kB)