Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. august 2016, Piatok
 

Odbor školstva

Oznam

Okresný úrad Bratislava oznamuje, že
odbor školstva Okresného úradu Bratislava bude od 01.02.2016 sídliť na novej adrese:

Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3.

Od 01.02.2016 si bude možné vybaviť záležitosti týkajúce sa vyššie uvedeného odboru na novej adrese Klientskeho centra
Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3 (Stará budova IKEA).

 

Mgr. Bc. Miriam Valašiková

vedúca odboru školstva Okresného úradu Bratislava
Telefón 09610/46 433; 09610/46 400

Adresa

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

 

Úradné hodiny:   Úradné hodiny podateľne:
Pondelok:   8:00 - 15:00   Pondelok:   8:00 - 15:00
Utorok:   8:00 - 15:00   Utorok:   8:00 - 15:00
Streda:   8:00 - 17:00   Streda:   8:00 - 17:00
Štvrtok:   8:00 - 15:00   Štvrtok:   8:00 - 15:00
Piatok:   8:00 - 14:00   Piatok:   8:00 - 14:00

 

Oddelenie odborných a metodických činností

Mgr. Rudolf Novák

vedúci oddelenia
Telefón 09610/46 410

Mgr. Ildikó Hejčíková, PhD.

nostrifikácie
Telefón 09610/46 416

Ing. Gabriela Majorová

školské stravovanie, školské internáty, rozvojové projekty
Telefón 09610/46 414

PaedDr. Igor Mariančík

stredné školy
Telefón 09610/46 412

PaedDr. Anna Mazúrová

ZŠ, MŠ, školské úrady
Telefón 09610/46 411

PaedDr. Lucia Takáčová

špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia
Telefón 09610/46 413

Mgr. Bc. Daniela Olenočinová

CVČ, ZUŠ, predmetové súťaže a olympiády
Telefón 09610/46 415

 

Oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností

Ing. Margita Zátorská

vedúca oddelenia
Telefón 09610/46 420

Valéria Arfaoui

rozpočet obcí a mestských častí
Telefón 09610/46 426

Ing. Anikó Géciová

rozpočet Š a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ BA
Telefón 09610/46 424

Beatrix Jarošková

metodik pre účtovníctvo
Telefón 09610/46 425

Mgr. Mária Krajňáková

rozpočet VÚC, cirkevných a súkromných škôl
Telefón 09610/46 421

Ing. Jaroslav Rolko

havarijné situácie Š a ŠZ
Telefón 09610/46 423

Marta Slováková

SAP a štátna pokladňa
Telefón 09610/46 427

RNDr. Zora Sninčáková

analýzy a rozbory
Telefón 09610/46 422

 

Oddelenie špecializovaných činností

PaedDr. Anna Gabron

vedúca oddelenia, personalistika
Telefón 09610/46 430

Ľubomír Čamek

štatistika, športové súťaže
Telefón 09610/46 435

JUDr. Miroslav Laprčka

poradenstvo a metodika
Telefón 09610/46 431

Mgr. Martin Jasenský

právnik
Telefón 09610/46 432

Katarína Slezáková

registratúra, asistentka
Telefón 09610/46 433