Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Základné školy pre žiakov so ZZ


:


Základná škola internátna s materskou školou internátnou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím, Drotárska 48, Bratislava.
12. 02. 2014

Základná škola internátna s materskou školou internátnou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím, Drotárska 48, Bratislava. Zameranie: Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých je postavená v prekrásnom prostredí Bratislavy na vrchu zvanom Machnáč. Zabezpečuje starostlivosť o...

Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1, Bratislava
12. 11. 2013

Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1, Bratislava Zameranie: Základná škola pri zdravotníckom zariadení pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou a Dérerovej nemocnici s poliklinikou patrí do siete špeciálneho školstva.   Je najväčšou základnou školou pri...

Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Svrčia 6, Bratislava
12. 11. 2013

Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Svrčia 6, Bratislava Zameranie: Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím zabezpečuje komplexnú starostlivosť o slabozrakých a nevidiacich žiakov z celého Slovenska. Je jednou z organizačných zložiek Spojenej školy...

Základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 3, Bratislava
12. 11. 2013

Základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 3, Bratislava Zameranie: Základná škola pre žiakov s telesným postihnutím je umiestnená v účelovej bezbariérovej budove, ktorú navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím z celého Slovenska. Je jednou z organizačných zložiek Spojenej...

Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Antolská 11, Bratislava
12. 11. 2013

Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Antolská 11, Bratislava Zameranie: Základná škola pri zdravotníckom zariadení patrí do siete špeciálneho školstva. Od 1.9.2009 je alokovaným pracoviskom Základnej školy pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1, Bratislava.   Sídli v prenajatých...

Základná škola internátna pre žiakov so sluchovým postihnutím G. Slaninku internátna, Hrdličkova 17, Bratislava
12. 11. 2013

Základná škola internátna pre žiakov so sluchovým postihnutím G. Slaninku internátna, Hrdličkova 17, Bratislava Zameranie: Základná škola internátna pre žiakov so sluchovým postihnutím je postavená v prekrásnom prostredí Bratislavy na Kramároch. Je jednou z organizačných zložiek Spojenej školy...

Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Vlastenecké námestie 1, Bratislava
08. 11. 2013

Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Vlastenecké námestie 1, Bratislava Zameranie: Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Bratislave je plne organizovaná škola pre žiakov s narušenými komunikačnými schopnosťami bez...

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy