Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 3, Bratislava

12. 11. 2013

Základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 3, Bratislava

Zameranie:
Základná škola pre žiakov s telesným postihnutím je umiestnená v účelovej bezbariérovej budove, ktorú navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím z celého Slovenska. Je jednou z organizačných zložiek Spojenej školy, Mokrohájska 3, Bratislava.

Žiaci zo vzdialenejších regiónov majú možnosť ubytovania v Komunitnom rehabilitačnom centre Gaudeamus, ktorý sa nachádza priamo v areáli. 

Škola je vybavená modernými  učebňami a triedy sú plne vybavené špeciálnym nábytkom, ktorý je prispôsobený typu postihnutia žiakov a rôznymi  pomôckami uľahčujúcimi výchovu a vzdelávanie. 

Obsah vzdelávania je totožný s obsahom vzdelania škôl bežného typu. Odlišné sú metódy a formy práce pri zníženom počte žiakov v triedach.  Hlavnou úlohou ZŠ je dať žiakom vedomosti, zručnosti a návyky s ohľadom na ochorenie a postihnutie. Väčšina žiakov školy po úspešnom  absolvovaní prijímacích pohovorov pokračuje v štúdiu na strednej škole .

Učebný plán je upravený a zohľadňuje potreby žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  Určité odlišnosti oproti učebným plánom bežnej školy sú najmä vo výchovných  predmetoch ako je telesná výchova, pracovné vyučovanie a výtvarná výchova.  Žiaci majú povinné cudzie jazyky – angličtinu a nemčinu.

Maximálny počet žiakov 8 v triedach prípravného až piateho ročníka a 10 v triedach šiesteho až deviateho ročníka umožňuje pedagógom individuálny prístup k žiakom podľa ich potrieb a postihnutia. Starostlivosť im poskytuje  kolektív učiteľov špeciálnych pedagógov,  zdravotné sestry,  školský psychológ  a výchovný poradca. V triedach s nechodiacimi žiakmi je počet o 2 žiakov nižší.

V popoludňajších hodinách majú žiaci možnosť využívať bazén a ďalšie rehabilitačné  a rekondičné cvičenia v moderne vybavených  priestoroch, ktoré ponúka Komunitné rehabilitačné centrum Gaudeamus.
Viac informácií o škole nájdete na:  www.mokrohajska3.sk

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy