Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. september 2020, pondelok
 

Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Antolská 11, Bratislava

12. 11. 2013

Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Antolská 11, Bratislava

Zameranie:
Základná škola pri zdravotníckom zariadení patrí do siete špeciálneho školstva. Od 1.9.2009 je alokovaným pracoviskom Základnej školy pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1, Bratislava.
 
Sídli v prenajatých priestoroch troch bratislavských nemocníc (Petržalka, Ružinov a Podunajské Biskupice). Poskytuje žiakom v školopovinnom veku výchovu a vzdelávanie počas ich hospitalizácie v nemocnici. Ide o školu fluktuačného charakteru, v ktorej sa zloženie žiakov stále mení (podľa toho, aká je dĺžka hospitalizácie). 
Úlohy, ktoré základná škola pri zdravotníckom zariadení plní vo vzťahu k chorým deťom  je najmä  zabezpečenie kontinuity vo vyučovaní podľa ročníkovej príslušnosti  v kmeňovej škole v takej miere, v akej to dovoľuje ich zdravotný stav, čím škola  umožňuje bezproblémovú adaptáciu chorého dieťaťa na pôvodný výchovno-vzdelávací proces. Pri vyučovaní sa rešpektuje zdravotný stav žiakov, ich možnosti a schopnosti. Škola poskytuje  pomocou osobitných výchovných a vyučovacích metód, prostriedkov a foriem základné vzdelanie chorým školopovinným  žiakom, rozvíja sociálno-komunikačné schopnosti prostredníctvom vytvárania vzťahov a podporou komunikácie medzi chorými deťmi, rodičmi a pedagógmi. odpútava od myšlienok na vlastnú chorobu a zabraňuje sociálnej izolácii a predchádza prejavom hospitalizmu (citová otupenosť, deprivácia).
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy