Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Špeciálne materské školy


:


Špeciálna materská škola, Žehrianska 9, Bratislava
12. 02. 2014

Špeciálna materská škola, Žehrianska 9, Bratislava Zameranie: Špeciálna materská škola, Žehrianska 9, Bratislava je zaradená do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2012. Je organizačnou zložkou Špeciálnej základnej školy s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava od 1.9.2013 Deti so...

Materská škola internátna pre deti so sluchovým postihnutím, Drotárska 48, Bratislava
12. 02. 2014

Materská škola internátna pre deti so sluchovým postihnutím, Drotárska 48, Bratislava Zameranie: Materská škola internátna pre deti so sluchovým postihnutím je súčasťou Základnej školy internátnej s materskou školou internátnou  pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím, Drotárska cesta 48,...

Špeciálna materská škola, Komenského 25, Pezinok
08. 11. 2013

Špeciálna materská škola, Komenského 25, Pezinok Zameranie: Špeciálna materská škola je organizačnou zložkou Spojenej školy, Komenského 25, Pezinok.   Deti so špeciálno-pedagogickými potrebami tu zaškoľujú v poldennom alebo celodennom výchovno-vzdelávacom programe. Na základe žiadosti...

Materská škola pre deti so zrakovým postihnutím, Svrčia 6, Bratislava
08. 11. 2013

Materská škola pre deti so zrakovým postihnutím, Svrčia 6, Bratislava Zameranie: Špeciálna materská škola je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej, Svrčia 6, Bratislava, ktorá poskytuje vzdelávanie deťom a žiakom so zrakovým postihnutím.   Materská škola je situovaná v...

Materská škola pri Diagnostickom centre, Slovinská 1, Bratislava
08. 11. 2013

Materská škola pri Diagnostickom centre, Slovinská 1, Bratislava Zameranie: Špeciálna materská škola zabezpečuje špeciálno-pedagogickú starostlivosť o deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, alebo predbežným opatrením vo veku od 2 do 7 rokov.   Predškolské zariadenie poskytuje...

Materská škola pre deti s telesným postihnutím, Mokrohájska 3 , Bratislava
08. 11. 2013

Materská škola pre deti s telesným postihnutím, Mokrohájska 3 , Bratislava Zameranie: Materská škola pre deti s telesným postihnutím je organizačnou zložkou Spojenej školy, Mokrohájska 3, Bratislava, v ktorej sa vzdelávajú tiež žiaci základnej školy, gymnázia, obchodnej akadémie a obchodnej...

Materská škola pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1, Bratislava
08. 11. 2013

Materská škola pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1, Bratislava Zameranie: Špeciálna materská škola patrí medzi predškolské zariadenia pri zdravotníckom zariadení a tvorí rovnocennú súčasť výchovno-vzdelávacej sústavy. Je najväčšou svojho druhu na Slovensku. Od roku 1997 pôsobí ako ...

Špeciálna materská škola, Mišíkova 19, Bratislava
08. 11. 2013

Špeciálna materská škola, Mišíkova 19, Bratislava Zameranie: Špeciálna materská škola je súčasťou Špeciálnej základnej školy s materskou školou, Karpatská 1, Bratislava. Nachádza sa v peknom prostredí vo vilovej štvrti neďaleko Slavína. Má 3 triedy s maximálnym počtom detí 8 v jednej triede,...

1 | 2  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy